Dalam Keadaan Force Majeure

By |2019-05-09T09:09:10+07:00May 9th, 2019||

Dalam keadaan memaksa seperti : bencana alam atau serangan teroris, maka perjalanan akan di batalkan dan deposit akan dikembalikan sepenuhnya. Dalam keadaan seperti : [...]